Bảo hiểm dưới dạng dịch vụ / Nền tảng Insurtech

Trong thời đại toàn cầu hóa này, các công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính phải thích ứng hoàn toàn với quy trình kỹ thuật số để thu hút thế hệ trẻ. Bảo hiểm dưới dạng dịch vụ đã trở thành một xu hướng gia tăng ở cả các nước phát triển và mới nổi.

Việt Nam có mức thâm nhập bảo hiểm trên GDP tương đối thấp, nhưng đừng để điều đó đánh lừa bạn. Ngành Bảo hiểm Việt Nam đã thể hiện được sự phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ qua, với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 20% trong 5 năm qua, trở thành một trong những ngành bảo hiểm phát triển nhanh nhất trên thế giới.

FIRIS có kinh nghiệm sâu rộng với nền tảng kinh doanh kỹ thuật số và công nghệ kỹ thuật số. Kể từ năm 2017, FIRIS đã hợp tác chặt chẽ với công ty Insurtech để mang đến giải pháp đầu cuối cho các công ty bảo hiểm, ngân hàng và công ty môi giới lần đầu tiên tại Việt Nam.

Chúng tôi là chuyên gia lập trình sẽ cung cấp tất cả các giải pháp để giải quyết các vấn đề kỹ thuật của các Công ty Bảo hiểm & Tài chính:

  • Nền tảng Insurtech kết nối các công ty bảo hiểm với đa kênh, ví dụ: bancassurance, công ty viễn thông, ví điện tử
  • Dự án hệ thống về những hoạt động kinh doanh mới
  • Phần mềm Quản lý Sản phẩm (Hệ thống Báo giá Bán hàng, Hệ thống Bảo lãnh & Yêu cầu bồi thường, Công cụ tài chính…)
  • Triển khai thông tin
  • Thiết lập và lập trình cho các công cụ báo cáo như: Thống kê nhỏ cho sản phẩm nhân thọ và phi nhân thọ, Tính toán dự trữ, v.v.

Chúng tôi cung cấp tư vấn đầy đủ về nền tảng kỹ thuật số cho công ty của bạn, bắt đầu với quy trình bảo lãnh phát hành, nhà máy sản xuất và đề xuất sản phẩm, hệ thống quản lý và quy trình yêu cầu bồi thường, mang lại một dịch vụ kỹ thuật số và trực tuyến hoàn toàn cho bạn và cho khách hàng của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *