Thông tin

Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Chương trình đào tạo của FIRIS dành riêng cho việc giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp liên tục về Tài chính, Quản lý rủi ro, Quản lý danh mục đầu tư, Khoa học thống kê bảo hiểm, Khoa học dữ liệu, cũng như các ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Chúng tôi đã và đang làm việc với Bộ Tài chính tại Việt Nam, cộng tác với các công ty bảo hiểm khác nhau để đạt được các chứng chỉ tính toán quốc tế (kỳ thi SOA) của họ.

Chúng tôi đề xuất cả dịch vụ giáo dục trực tuyến và tại chỗ bao gồm các khóa học về lý thuyết và phương pháp mới, hội thảo, các bài tập vận dụng và thực hành.

Đội ngũ của chúng tôi cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa sự xuất sắc trong học thuật và kiến ​​thức chuyên môn của các học viên thực tế được chuyển giao thông qua công nghệ hiện đại.

Lợi ích khi cộng tác với chúng tôi:

  • Hỗ trợ kỹ thuật để giúp bạn có trải nghiệm đào tạo chuyên sâu và hiệu quả.
  • Các nhóm đào tạo 24/7.
  • Hỗ trợ cá nhân cho từng học viên thông qua các tương tác/ lớp học.
  • Đào tạo tùy chỉnh linh động theo nhu cầu của bạn. Chương trình đào tạo của chúng tôi linh hoạt và phù hợp với từng người học và từng công ty.
  • Danh sách chuyên gia cố vấn giàu kinh nghiệm.

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?