Thông tin

Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Đội ngũ FIRIS bao gồm các chuyên gia về phân tích số liệu, tận dụng công nghệ máy tính học và dữ liệu lớn, chúng tôi giúp nhiều công ty bảo hiểm phân tích và sử dụng dữ liệu của họ bằng các công nghệ hiện đại, mang lại phân tích sâu sắc và có lợi hơn.

Đằng sau mỗi chiến lược AI là một chiến lược về phân tích và dữ liệu. Trên thực tế, 70% công ty thành công với phân tích báo cáo AI như là một yếu tố then chốt. Chúng tôi giúp bạn thiết lập các phương pháp mạnh mẽ tạo tiền đề cho bất kỳ chuyển đổi AI hoặc tự động hóa thông minh nào.

Chúng tôi chuyên nghiên cứu thị trường tại Việt Nam cũng như thị trường toàn cầu. Trực quan hóa dữ liệu giúp công ty của bạn hình dung về những ý tưởng lớn cho sản phẩm hiện tại của bạn. Chúng tôi giúp các công ty bảo hiểm khác nhau tối đa hóa tiềm năng của họ bằng cách phân tích dữ liệu lớn của họ.

Một số công việc của chúng tôi với phân tích GLM cho bảo hiểm xe hơi – tìm phí bảo hiểm trung bình, yêu cầu bồi thường trung bình, mức độ nghiêm trọng/ só tiền bồi thường và phí bảo hiểm thuần từ dữ liệu của khách hàng

Mẫu phân tích một chiều của chúng tôi và mô hình GLM cho bảo hiểm ô tô

Thông tin

Giải pháp của chúng tôi hoạt động cho

Chiến lược phân tích dữ liệu

Chúng tôi sẽ lập bản đồ các ý kiến ​​phân tích của bạn đối với các kết quả kinh doanh có thể định lượng được bằng cách tiếp cận theo hướng dữ liệu.

Khám phá và tăng cường dữ liệu

Chúng tôi mang đến cho bạn cái nhìn 360 độ bằng cách tăng cường tài sản của bạn với dữ liệu của bên thứ ba và phân tích dự đoán.

Quản lý dữ liệu và hơn thế nữa

Ngoài tổng hợp và phân tích dữ liệu, chúng tôi hỗ trợ quản trị, tạo doanh thu và đảm bảo tuân thủ.

Các giải pháp công nghiệp hóa

Chúng tôi cung cấp các giải pháp mang tính then chốt cho những thách thức chung cũng như các giải pháp tùy chỉnh cho các nhu cầu cụ thể hơn.

Dân chủ hóa dữ liệu

Chúng tôi tùy chỉnh các công cụ thân thiện với người dùng để trao quyền cho nhân viên nắm bắt dữ liệu và bắt đầu hành trình vươn tới AI..

  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?

  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure