THÔNG TIN

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư FIRIS (“FIRIS”) là một doanh nghiệp tư vấn quản trị rủi ro tài chính và định phí bảo hiểm (Actuary) hàng đầu ở Việt Nam được thành lập năm 2011 nhằm cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp những giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả trong ngân hàng, bảo hiểm, và đầu tư. Chúng tôi cộng tác với khách hàng và giúp họ xác định giá trị doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề quản trị rủi ro Basel II & Solvency II theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu hóa các nguồn lực, tái cấu trúc và cải thiện hiệu quả hoạt động nhằm tối đa hóa khả năng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, IFRS 17 là một thách thức lớn về tính toán cho các công ty bảo hiểm khi hoạt động và xây dựng chiến lược. Để thực hiện được điều này đòi hỏi sự kết hợp đúng đắn của các mô hình mà kỹ năng định phí bảo hiểm. Giữa một cuộc cách mạng kỹ thuật số, các công ty bảo hiểm cần tập trung vào sự nhanh nhẹn và lấy khách hàng làm trung tâm. FIRIS sẽ giúp các công ty bảo hiểm phát triển và thực hiện các chiến lược giúp tăng lợi nhuận và hiệu quả, tận dụng khả năng kỹ thuật số, cải thiện lòng trung thành của khách hàng và có được lợi thế cạnh tranh từ các phân tích nâng cao.

Hiện tại chúng tôi đã tư vấn nhiều doanh nghiệp quản lý rủi ro bảo hiểm sức khỏe, tính phí xe ô tô, tài sản kỹ thuật. Chúng tôi cung cấp các mô hình toán học định phí tính toán định lượng để đo lường & dự báo các rủi ro trên cơ sở khoa học và tìm giải pháp thực tiễn hiệu quả cho khách hàng.

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?