Thông tin

Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Chúng tôi là đội ngũ chuyên gia định phí bảo hiểm quốc tế (international actuaries) và chuyên gia tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, quỹ hưu trí và quản lý rủi ro. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về bảo hiểm và tư vấn thành công các chiến lược quản lý tài chính cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

Dịch vụ của chúng tôi giúp ích rất nhiều cho các công ty bảo hiểm Việt Nam cũng như các công ty bảo hiểm nước ngoài trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Animated Figure
Thông tin

Bảo hiểm phi nhân thọ

Đội ngũ của chúng tôi đã làm việc với nhiều sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ khác nhau; Bảo hiểm Ô tô, Bảo hiểm Xe máy, Bảo hiểm Du lịch, Bảo hiểm Sức khỏe, v.v. và xây dựng mô hình cho phép khách hàng sử dụng Mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) để tính toán và có cái nhìn tốt hơn về định phí và quản lý rủi ro.

Chắc chắn rằng, dữ liệu thực tế từ các nghiệp vụ bảo hiểm không được phân bố một cách thông thường, do đó chúng ta không thể sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính chuẩn. Mặt khác, GLM có thể được sử dụng để giải thích mối quan hệ của tần suất khiếu nại với các yếu tố rủi ro nhất định, mang lại hiểu biết tốt hơn về dữ liệu.

Mô hình của chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng như thế nào?

 1. Khách hàng nhập thông tin các hợp đồng bảo hiểm; thông tin của chủ hợp đồng, thông tin chi tiết về ô tô, phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường. Họ cũng có thể chọn gửi dữ liệu thô theo mẫu được cung cấp cho chúng tôi.
 2. Sau đó, chúng tôi thực hiện lọc dữ liệu, sắp xếp lại các điểm dữ liệu không nhất quán hoặc có vấn đề trước khi bắt đầu mô hình của mình.
 3. Mô hình của chúng tôi sẽ chọn các yếu tố (các dự đoán) tốt nhất ảnh hưởng đến yêu cầu bồi thường xe ô tô. Chúng tôi thực hiện một thuật toán mở rộng để tránh sai lệch lớn trong kết quả.
 4. Kết quả cuối cùng là mức độ nghiêm trọng/ số tiền bồi thường, tần suất khiếu nại, phí bảo hiểm thuần, v.v. cho từng dự đoán (phân tích một chiều), ví dụ: nhà sản xuất ô tô, tuổi ô tô, tuổi khách hàng, v.v. và cuối cùng chúng tôi có thể dự đoán phản hồi trong tương lai của các khách hàng mới đối với các công ty bảo hiểm

Bằng cách áp dụng phương pháp cho từng sản phẩm bảo hiểm, chúng tôi đã giúp khách hàng hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh, quản lý rủi ro của họ và đề xuất đưa ra thị trường một sản phẩm bảo hiểm tốt hơn.

 • Animated Figure
Thông tin

Bảo hiểm nhân thọ

Các công cụ, mô hình tính toán toàn diện và được phát triển tốt của chúng tôi hỗ trợ định giá sản phẩm nhất định trong:

 • Phân tích tỷ suất lợi nhuận
 • Phân tích tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR)
 • Phân tích tỷ lệ hòa vốn
 • Phân tích nguồn lợi nhuận
 • Phân tích hệ số nhạy cảm
 • Phân tích phân bổ doanh thu phí bảo hiểm
 • Lập kế hoạch kinh doanh mới (MC) EV
 • Phân tích hiệu quả của các chiến lược phòng hộ thông qua mô hình và dự báo kịch bản ngẫu nhiên xen kẽ.
Thông tin

Đánh giá quản lý danh mục đầu tư

Trong bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, mô hình định phí của chúng tôi cung cấp các điểm tham chiếu chính cho các quyết định quản lý. Độ chính xác và hiệu qủa của nó là điều cần thiết cho sự thành công của mọi doanh nghiệp. Kinh nghiệm đáng kể của chúng tôi trong việc đánh giá mô hình giúp đưa thực tiễn của khách hàng lên cấp độ tiếp theo:

 • Đánh giá độc lập về đầu vào mô hình và giả định
 • Xem xét các quy trình nghiệp vụ và kiểm soát
 • Thiết kế mô hình và đánh giá thực tiễn tốt nhất để nâng cao hiệu quả mô hình
 • Các đề xuất cải tiến và giải pháp thay thế

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?