Thông tin

Chúng tôi làm gì?

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm, đặc biệt là trong các sản phẩm Bảo hiểm Chung. Hơn 15 khách hàng đã được thụ hưởng, trong đó có các doanh nghiệp có thị phần hàng đầu trên thị trường Bảo hiểm Việt Nam; PVI (Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam), BVTM (Bảo Việt Tokio Marine), Bảo Minh, Bảo Long, PJICO (Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex) , PTI (Bảo hiểm Bưu điện), VNI (Bảo hiểm Hàng không Quốc gia Việt Nam ), XTI, AAA , BSH, Pacific Cross, Hùng Vương, Korean RE, v.v.

Các dự án của chúng tôi bao gồm sự trợ giúp hoàn toàn trong việc phát triển sản phẩm, từ việc xây dựng sản phẩm mới, thu thập dữ liệu, mô hình hóa và đưa ra các các giả định, chúng tôi giúp khách hàng của mình tung sản phẩm ra thị trường đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và hồ sơ của Bộ Tài chính, chẳng hạn như Giải trình cơ sở kỹ thuật, quy tắc bảo hiểm, phí bảo hiểm và bảng quyền lơi, minh họa tính phí, đơn đăng ký bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, biểu mẫu đăng ký và phản hồi cho BTC.

Các sản phẩm được tung ra thị trường hầu hết là Bảo hiểm Tổng hợp và bao gồm hầu hết các nghiệp vụ của Công ty; Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân, Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe, Bảo hiểm Trợ cấp nằm viện, Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm Ung thư, Bảo hiểm Du lịch, Bảo hiểm Khoản vay Cá nhân, Bảo hiểm Sinh viên, Bảo hiểm Xe hơi, Bảo hiểm Trễ chuyến bay và các sản phẩm đặc biệt khác như Bảo hiểm Tình yêu và Tai nạn Hộ gia đình do sử dụng điện.

Khách hàng của chúng tôi:

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?