Thông tin

Chúng tôi làm gì?

Chúng tôi giúp chuẩn bị cho sự ra đời của công ty bảo hiểm mới trên thị trường Bảo hiểm Việt Nam. Dự án này bao gồm nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm mới, phát triển sản phẩm và nộp hồ sơ và các yêu cầu cho MOF (Bộ Tài chính). Khách hàng của chúng tôi bao gồm các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế; Allianz SE, HDInsurance, v.v.

Ngành Bảo hiểm Tổng quát tại Việt Nam đã tăng trưởng hơn 20% liên tục trong 5 năm qua và gây được sự chú ý trên toàn cầu đối với thị trường. Với kinh nghiệm và kiến ​​thức am hiểu thị trường, chúng tôi giúp khách hàng của mình trong việc xác định cách tiếp cận và chiến lược sản phẩm tốt nhất. Chúng tôi xây dựng các báo cáo thị trường bảo hiểm, biết tất cả các điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh và bắt đầu từ đó.

 Khách hàng của chúng tôi:

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?