• Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
 • Animated Figure
Thông tin

Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro,  nghiên cứu và phát triển trong bảo hiểm và rủi ro tài chính bao gồm Mô hình hóa rủi ro, Triển khai mô hình (Tách quỹ, Quản lý tài sản và rủi ro tài chính), Đánh giá danh mục đầu tư, Giải pháp bảo hiểm và tài chính (Phát triển sản phẩm, định phí sản phẩm, kênh phân phối), cung cấp cho khách hàng sự linh hoạt để đưa ra các lựa chọn tốt nhất đáp ứng nhu cầu của họ. Với kinh nghiệm dày dặn trong ngành cùng hệ thống các phương pháp, quy trình và công cụ được phát triển tốt, cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh luôn thay đổi trong các ngành. Chúng tôi có thể kết nối các chuyên gia tài chính và đối tác chiến lược của mình.

Chúng tôi có thể hỗ trợ tốt cho các công ty bảo hiểm thiết lập các mô hình tính toán cho báo cáo tài chính, lập kế hoạch kinh doanh và các yêu cầu báo cáo khác. Bao gồm các:

 • Báo cáo GAAP, IFRS và IAS
 • Định giá theo luật định (ví dụ: RBC)
 • Nguồn thu nhập / Phân tích lợi nhuận (AoP)
 • Dự báo kinh doanh mới
 • Báo cáo dự phòng
 • Điều chỉnh chất lượng công ty
 • Phân tích qui kết phòng hộ
 • Báo cáo đánh giá/ thẩm định

Mẫu tính toán báo cáo IBNR (dự phòng bồi thường đã xảy ra nhưng chưa thông báo)

Chúng tôi sử dụng các kỹ năng tổng hợp của mình để phát triển các giải pháp tiên tiến hàng đầu cho khách hàng của mình. Chúng tôi kết nối các chuyên gia tài chính và các đối tác chiến lược của mình. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 1. Rủi ro dựa trên vốn (RBC)

Chúng tôi sẽ tích cực tham gia cùng với các công ty bảo hiểm và ngân hàng trong hành trình chuyển đổi của họ, bao gồm:

 • Thực hiện tính toán chi phí rủi ro vốn RBC trong cả phân hệ tài sản và nợ phải trả.
 • Dự báo RBC để tính toán Giá trị nhúng (EV), có tính đến chiến lược đầu tư và rủi ro tài sản nhúng.
 • Giảm thời gian chạy dự báo RBC thông qua các kỹ thuật mã hóa tiên tiến.
 • Xác định cơ hội nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR).
 1. Biên khả năng thanh toán II và Vốn kinh tế
 • Xây dựng nền tảng mô hình Solvency II giống như chức năng tài sản, chiến lược đầu tư và quyết định mang tính thúc đẩy.
 • Kết hợp các chức năng ngẫu nhiên để định lượng các đảm bảo và tùy chọn được nhúng trên cùng một cách tiếp cận phù hợp với thị trường.
 • Phát triển các chức năng sốc rủi ro trong mô hình để định lượng Biên khả năng thanh toán II theo Yêu cầu vốn Khả năng thanh toán (SCR) và biên độ rủi ro.
 • Tận dụng nền tảng Vốn kinh tế hiện có để phát triển Biên khả năng thanh toán II theo mô hình nội bộ.
 • Hỗ trợ khách hàng với Biên khả năng thanh toán II (QIS) theo Nghiên cứu tác động định lượng.

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?