• Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
 Dịch vụ phần mềm phân phối bảo hiểm trở nên thực tế hơn đối với một số công ty hơn là những dịch vụ khác. Để hỗ trợ công ty bảo hiểm quản lý tốt hơn là chi nhánh công ty phải được chọn cho từng cấu hình sản phẩm của tài khoản trên phần mềm phân phối. Có nghĩa là, các hợp đồng do nhân viên đại lý tạo ra, chúng sẽ được tự động hiển thị tương ứng theo chi nhánh được giao bởi Công ty Bảo hiểm.
Thông Tin

Tại sao nên chọn sử dụng dịch vụ phần mềm của chúng tôi?

Dịch vụ phần mềm phân phối bảo hiểm có thể giúp các đối tác tiếp cận thị trường mục tiêu một cách nhanh chóng và tạo ra nhiều doanh thu hơn. Hơn nữa, các đối tác có thể bán các giải pháp của chúng tôi theo cách tốt hơn cho những khách hàng mà họ đã có mối quan hệ thiết lập.
Các lợi ích khác của việc thành lập Nhà phân phối SAAS bao gồm:

Marketing

Hiệu quả ròng của việc nhiều nhà quảng cáo quảng bá sản phẩm bảo hiểm là nâng cao nhận thức về thương hiệu và niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm bảo hiểm.

Hỗ trợ khách hàng

Nếu công ty bảo hiểm chọn cung cấp sản phẩm hoàn toàn thông qua người bán lại, thì công ty bảo hiểm sẽ tiết kiệm được nguồn lực mà lẽ ra phải sử dụng để hỗ trợ khách hàng. Trong khi các công ty bảo hiểm sẽ hỗ trợ các nhà phân phối, chi phí cho các nguồn lực mà công ty bảo hiểm sử dụng sẽ thấp hơn đáng kể so với nếu họ cung cấp hỗ trợ cho 100.000 người dùng.

Chất lượng sản phẩm

Khi các nhà phân phối nhận nhiệm vụ khó khăn là tiếp thị các sản phẩm bảo hiểm, các công ty Bảo hiểm có thể tập trung vào các mục tiêu cốt lõi là cải tiến sản phẩm. Với việc giảm thời gian và chi phí dành cho hỗ trợ khách hàng và tiếp thị, họ có thể có thời gian để cập nhật các quyền lợi mới, sửa lỗi và bổ sung các quyền lợi khác sẽ mang lại cho khách hàng những giá trị tốt hơn từ sản phẩm.