Càng ngày, công ty bảo hiểm càng được yêu cầu giảm bớt các quy trình : thúc đẩy hiệu suất tốt hơn, thu hút doanh nghiệp mới và giảm bớt các quy trình hơn . Đồng thời, họ được kỳ vọng sẽ giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và tất nhiên, quản lý rủi ro hiệu quả. Đó là yêu cầu cao, nhưng có thể đáp ứng được bằng cách tự động hóa các hệ thống phát hành đơn bảo hiểm mới.
Mặc dù tự động hóa sẽ không bao giờ thay thế các đại lý tài năng và nhân viên nghiệp vụ, nhưng nó có thể giúp các công ty bảo hiểm đơn giản hóa quy trình của họ — và giải phóng  sức lao động của họ để tập trung vào các trường hợp phức tạp hơn hoặc các hoạt động giá trị gia tăng.

Thông Tin

Nhà Bảo Hiểm

Dịch vụ phần mềm (SaaS) trong bảo hiểm

Dịch vụ phần mềm (SaaS) - và nói chung là điện toán đám mây - có thể cho phép các công ty bảo hiểm:
• Tận dụng các mẫu và cấu hình được xác định trước.
• Hưởng lợi từ các phương pháp hay nhất do nhà cung cấp SaaS phát triển.
• Rút ngắn thời gian thực hiện.
• Đơn giản hóa các yêu cầu giám sát và bảo trì CNTT.
• Chia sẻ cơ sở hạ tầng và dịch vụ bàn trợ giúp.

Giảm chi phí và rủi ro

Vì các công ty bảo hiểm trả tiền cho điện toán đám mây dựa trên việc sử dụng, họ có thể giảm bớt sự dư thừa và đạt được lợi thế về quy mô trong chi phí vận hành và bảo trì. Điều này cũng loại bỏ nhu cầu trả phí cấp phép và giảm gánh nặng CNTT cho công ty bảo hiểm về phần cứng, phần mềm và con người cần thiết để quản lý hệ thống.

Khả năng mở rộng lớn hơn

Khi sản phẩm của công ty bảo hiểm, thị trường và khách hàng phát triển, các giải pháp SaaS của Firis cũng vậy. Trong nhiều trường hợp, dịch vụ phần mềm của Firis cũng có thể cung cấp cho các công ty bảo hiểm những cách thức sáng tạo để bán sản phẩm mới. Ngoài ra, vì hầu hết các sản phẩm SaaS được xây dựng trên kiến trúc hướng dịch vụ, khả năng tương tác và tương thích với các hệ thống kinh doanh thường được đơn giản hóa.

Năng suất nhân viên cao hơn

Dịch vụ phần mềm của Firis áp dụng phương pháp tiếp cận đa kênh để nhập dữ liệu doanh nghiệp, giúp nhân viên nhận được thông tin và trợ giúp họ cần, nhanh hơn.

Công cụ tự động, dựa trên quy tắc để hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả

Nếu đó là tính năng tự động hóa mà bạn đang tìm kiếm, thì bạn cần một công cụ dựa trên quy tắc hiệu quả hỗ trợ quá trình ra quyết định hiệu quả. Một công cụ dựa trên quy tắc phải có khả năng phân tích nhanh chóng và nhất quán dữ liệu cần thiết ở mỗi bước, cho dù là ứng dụng kinh doanh mới hay phát hành đơn bảo hiểm. Công ty bảo hiểm phải có khả năng cấu hình các nguyên tắc và quy tắc cấp đơn bảo hiểm để bộ máy có thể đưa ra một loạt các quyết định về việc cấp đơn – đó có phải là “vấn đề tức thời”, yêu cầu thông tin bổ sung hay chuyển trường hợp đó cho nhân viên nghiệp vụ.

Quản lý dữ liệu tập trung

Trong một hệ thống tự động, các công ty bảo hiểm cần một công cụ tốt cho việc cấp đơn bảo hiểm để duy trì dữ liệu hồ sơ của họ ở một nơi, bao gồm các yêu cầu, ghi chú trường hợp, thông tin tái bảo hiểm, dữ liệu quyết định cấp đơn và hơn thế nữa. Công cụ này cấp một nguồn thông tin nhất quán, duy nhất — có thể hỗ trợ sự cộng tác giữa nhiều người tham gia vào vòng đời của một đơn bảo hiểm.

FIRIS - nhà cung cấp dịch vụ phần mềm Hỗ trợ công ty bảo hiểm phù hợp

Ngoài việc lựa chọn công nghệ phù hợp, các công ty bảo hiểm phải chọn đúng nhà cung cấp SaaS. Điều quan trọng là chọn một đối tác có cả kỹ thuật và kinh nghiệm trong ngành, đó là tất cả những gì Firis có thể cung cấp cho các công ty bảo hiểm. Ngành bảo hiểm phi nhân thọ có những nhu cầu riêng và các công ty bảo hiểm phi nhân thọ phải chắc chắn hợp tác với một đối tác không chỉ hiểu mà còn giải quyết được những nhu cầu đó.

  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure