Thông Tin

Yêu cầu bồi thường

Điện toán đám mây cho phép Khách hàng có ngay các giải pháp vận hành cần thiết.
Phần mềm chúng tôi cung cấp dưới dạng Dịch vụ được đặt thực tế trên đám mây, ở vị trí trung tâm.
Thông qua internet, tài nguyên đám mây cung cấp một Dịch vụ phản ứng nhanh hơn và thu thập tất cả các yếu tố quan trọng trong một trang web ảo, vì vậy:
• Không cần máy chủ để mua và bảo trì
• Không cần phần mềm để cài đặt trên máy tính

Dịch vụ phần mềm hỗ trợ bồi thường tập trung quản lý dữ liệu, cắt giảm chi phí quy trình, loại bỏ sự chậm trễ thông tin liên lạc điển hình của phương pháp làm việc truyền thống. Nền tảng của chúng tôi cho phép người dùng được ủy quyền truy cập dữ liệu 24h / 24 đơn giản thông qua trình duyệt web đã có trên mọi máy tính.
Bất kể vị trí của họ hoặc thiết bị họ đang sử dụng, người dùng có thể kết nối từ mọi nơi để truy cập và cuối cùng cập nhật tất cả thông tin trong thời gian thực.

  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure
  • Animated Figure