Đặc trưng

Các loại dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn Định phí Bảo hiểm

Chuyên gia về định phí, mô hình và phát triển sản phẩm, chúng tôi có sự am hiểu sâu rộng về các sản phẩm khác nhau từ bảo hiểm Phi nhân thọ cho đến bảo hiểm Nhân thọ.

Tư vấn tính toán bảo hiểm

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản trị rủi ro, nghiên cứu & phát triển trong lĩnh vực bảo hiểm và rủi ro tài chính bao gồm Lập mô hình rủi ro cũng như triển khai mô hình này.

Tư vấn Công nghệ bảo hiểm số

Có kinh nghiệm chuyên sâu về bảo hiểm kỹ thuật số và Nền tảng Công nghệ bảo hiểm số, chúng tôi đã và đang hợp tác chặt chẽ với công ty Công nghệ bảo hiểm số để mang lại các giải pháp kỹ thuật số cho khách hàng.

Phân tích dữ liệu

Vận dụng các giải pháp Máy học và Trí tuệ nhân tạo, chúng tôi giúp nhiều công ty bảo hiểm hiểu được dữ liệu của họ bằng các công nghệ tân tiến, hiện đại, mang lại phân tích sâu sắc.

Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm

Chúng tôi cung cấp các khóa học chuyên sâu về Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa lý thuyết và thực hành ứng dụng trong thực tế cuộc sống.

RỦI RO CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ

Bạn quan tâm chúng tôi sẽ giúp bạn bằng cách nào?