English  | Tiếng Việt

BỘ MẶT MỚI CỦA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG


Y TẾ CÔNG CỘNG 3.0
 
Đây là Y tế công cộng 3.0. Bốn tác giả của loạt bài độc quyền trên web này (theactuarymagazine.org) thảo luận về các yếu tố của Sức khỏe cộng đồng 3.0. Khi bạn nghe cụm từ "biến đổi khí hậu", bạn có thể nghĩ về các tác động lên môi trường vật lý của chúng ta. Mona Sarfaty, M.D., MPH, FAAFP, chỉ ra rằng sự thay đổi đó có hậu quả liên tục ảnh hưởng đến tất cả sức khỏe của chúng ta. Trong một mục báo nhỏ, Jeff Beckley, FSA, MAAA, chủ tịch Ủy ban nghiên cứu về tính bền vững về môi trường của Hiệp hội Actuaries (SOA), đưa ra những suy nghĩ về cách các chuyên gia có thể đóng góp vào việc quản lý những rủi ro này. Cuối cùng, Sudha Shenoy, FSA, MAAA, CERA; và Michelle Mickey Rork, MPA, MPP, mô tả sự tiến hóa của hệ thống Medicaid của Oregon từ phí dịch vụ thông qua dịch vụ chăm sóc đến hình thức hiện tại như các tổ chức chăm sóc cộng đồng (CCOs). Họ giải thích cách các chuyên gia đã giúp đỡ trong việc phát triển CCO và đề xuất các lĩnh vực tiềm năng khác cho việc phân tích và cải thiện.
 
Thực tế là các chuyên gia y tế công cộng ngày nay đang xây dựng Public Health 3.0 không có nghĩa là các vấn đề được chỉ ra bởi Public Health 1.0 và 2.0 đã được giải quyết. Nó chưa được giải quyết. Ví dụ, sự bùng phát của bệnh truyền nhiễm minh họa cho sự cần thiết phải tiếp tục sử dụng các giải pháp Public Health 1.0. Một ví dụ khác: “Liên kết mọi người với các dịch vụ y tế cá nhân cần thiết…” một dịch vụ Public Health 2.0, vẫn là một thách thức ngày hôm nay mặc dù dân số không có bảo hiểm đã giảm trong vài năm qua.
 
Sự xuất hiện của Public Health 3.0 tập trung sự chú ý nơi nó thuộc về: về sức khỏe, không phải chăm sóc sức khỏe hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nó sẽ không dễ dàng, nhưng lợi ích tương lai, cho cả cá nhân và xã hội, là rất lớn. 

Nguồn: dịch từ theactuarymagazineLIÊN HỆ


15A Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0918 099 518
Email: ninh.tran@firis.com.vn


FORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN