English  | Tiếng Việt

CẬP NHẬT TECHNOLOGY SECTION


Mục tiêu của bộ phận công nghệ của Hiệp hội Actuaries(SOA) là “thúc đẩy trao đổi thông tin thông qua công nghệ vì nó liên quan đến công việc của các chuyên gia định phị” cũng như “tạo điều kiện cho việc áp dụng công nghệ mới”.

Vai trò của Công nghệ đóng góp trong sự nghiệp actuarial là một điểm khác biệt; tốc độ thay đổi và phát triển công nghệ đang diễn ra dường như đang tăng lên hàng năm. Phân tích dự báo đang thúc đẩy nhiều sự thay đổi này. R và Python ngày càng được các chuyên gia sử dụng. Các chuyên bắt đầu làm việc với Hadoop, Pig và Hive. Điện toán đám mây ngày càng trở nên phổ biến, trong khi trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang ảnh hưởng đến tất cả các mặt của bảo hiểm. Các công ty FinTech và InsurTech đang nổi lên và tạo ra các mối đe dọa cạnh tranh mới cho các công ty bảo hiểm và chuyên gia định phí bảo hiểm.

Vai trò của Công nghệ đóng góp trong sự nghiệp actuarial là một điểm khác biệt; tốc độ thay đổi và phát triển công nghệ đang diễn ra dường như đang tăng lên hàng năm. Phân tích dự báo đang thúc đẩy nhiều sự thay đổi này. R và Python ngày càng được các chuyên gia sử dụng. Các chuyên bắt đầu làm việc với Hadoop, Pig và Hive. Điện toán đám mây ngày càng trở nên phổ biến, trong khi trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang ảnh hưởng đến tất cả các mặt của bảo hiểm. Các công ty FinTech và InsurTech đang nổi lên và tạo ra các mối đe dọa cạnh tranh mới cho các công ty bảo hiểm và chuyên gia định phí bảo hiểm.
 
Trong khi một số chuyên gia có thể quen thuộc với các công nghệ này, nhiều người có thể hoàn toàn không quen thuộc với nó. Để khắc phục điều này, Bộ phận Công nghệ đã tập hợp các bài tiể luận về về công nghệ tiên tiến. Thời hạn đệ trình đã trôi qua, nhưng chúng tôi dự định xuất bản các bài luận đã nộp vào đầu năm 2018.
 
Một sáng kiến khác của Bộ phận Công nghệ cho năm 2017 là cải tiến cả trang Công cụ dành cho Actuaries và Ứng dụng cho Actuaries. Trong ngắn hạn, chúng tôi đang làm việc với SOA để mở rộng bộ công cụ và ứng dụng mà được liệt kê trên các trang web này. Chúng tôi hy vọng rằng, trong tương lai, các chuyên gia sẽ sử dụng các trang web này để chia sẻ bất kỳ công cụ nào mà họ thấy có giá trị, bao gồm bản script R, Python, công cụ Excel, tập lệnh VBA và nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi vào cuối năm nay để trao giải thưởng tiền mặt cho chuyên gia chia sẽ công cụ / ứng dụng công nghệ tốt nhất. Về lâu dài, Bộ phận Công nghệ đang hợp tác với SOA để cung cấp một kho lưu trữ công cụ có thể cung cấp các khả năng như xếp hạng, bình luận và theo dõi sửa đổi.
 
Đầu năm nay, hội đồng bộ phận của chúng tôi đã tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên của chúng tôi. Hội đồng đã tham gia đầy đủ và đó là công cụ trong việc thiết lập hướng của chúng tôi cho năm sắp tới. Trong số các chủ đề chúng tôi thảo luận là làm thế nào để phục vụ các thành viên của chúng tôi tốt hơn.
 
Chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp giá trị cho các thành viên của chúng tôi thông qua các bản tin và webcast của chúng tôi. Để trả lời phản hồi của các thành viên, chúng tôi đã chuyển đổi các định dạng từ bản tin điện tử sang bản tin giấy, cũng như giảm tần suất từ hàng quý đến nửa năm một lần. Webcast của chúng tôi trong vài năm qua đã hoạt động rất tốt và chúng tôi đang tập trung vào việc cung cấp các chủ đề đa dạng có giá trị cho các chuyên gia định phí trong những năm sắp tới.
 
Phản hồi về những thay đổi gần đây này là tích cực và chúng tôi tiếp tục chào đón nhiều nhận xét mang tính xây dựng hơn từ đọc giả. Công nghệ không đứng yên; cũng như chúng tôi, khi chúng tôi tiếp tục phấn đấu để cung cấp giá trị cho các thành viên.
 
Nếu bạn không phải là thành viên của Technology Section, tôi khuyến khích bạn nên tham gia. Công nghệ là một phần quan trọng trong công việc của chúng tôi, ví dự như chuyên gia định phí, và tầm quan trọng của nó sẽ chỉ phát triển trong tương lai. Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện, có một số cách để tham gia: Bạn có thể viết một bài báo, tham gia như một người bạn của phần hoặc chạy cho một vị trí hội đồng. Phần Công nghệ là một cộng đồng tuyệt vời của các chuyên gia - đừng bỏ lỡ!
 
Tham khảo: theactuarymagazine.LIÊN HỆ


15A Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0918 099 518
Email: ninh.tran@firis.com.vn


FORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN