English  | Tiếng Việt

TƯ VẤN ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM


Chúng tôi có nhiều chuyên gia định phí tính toán bảo hiểm (Actuary) và quản trị rủi ro tài chính trong ngân hàng và bảo hiểm. Chúng tôi đã triển khai các dịch vụ tư vấn Actuary ở thị trường Việt Nam cho một số công ty bảo hiểm. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cả giải pháp quản trị rủi ro Đảm bảo an toàn nguồn vốn như Solvency II cho bảo hiểm và Base II cho các ngân hàng.

Chúng tôi sở hữu nhiều giải pháp và công cụ quản trị rủi ro ở nhiều thị trường quốc tế. Đội ngũ chuyên gia đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong và ngoài nước với chuyên môn tiêu chuẩn quốc tế.

1.  Phát triển sản phẩm mới

Các công cụ và mô hình tính toán toàn diện và thấu đáo của chúng tôi giúp bạn trong:

 • Phân tích biên lợi nhuận
 • Phân tích lãi suất hoàn vốn nội bộ
 • Phân tích điểm hòa vốn
 • Phân tích nguồn lợi nhuận
 • Phân tích độ nhạy
 • Phân tích phân bổ phí bảo hiểm
 • Hoạch định mở rộng doanh thu hợp đồng mới
 • Phân tích hiệu quả chiến lược thông qua các mô hình dự báo và kịch bản ngẫu nhiên


2.    Kế hoạch kinh doanh và đánh giá

Chúng tôi xác định tập trung trợ giúp các doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng các mô hình tính toán và báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh, và các yêu cầu khác, gồm:

 • Báo cáo IAS, IFRS, và GAAP
 • Đánh giá hoạt động theo luật định
 • Dự báo doanh thu hợp đồng mới
 • Báo cáo tính toán dự phòng
 • Thay đổi toàn diện hệ thống
 • Phân tích phân bổ bảo hiểm rủi ro


3.    Giải pháp về hệ thống công nghệ thông tin

Chúng tôi là chuyên gia trong sử dụng Prophet, SAS, VBA/ Excel, Matlab…để cung cấp các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật tính toán mà các công ty bảo hiểm nói riêng và các công ty trong lĩnh vực tài chính nói chung phải đối mặt. Các giải pháp gồm:

 • Phần mềm quản lý sản phẩm (hệ thống báo phí, hệ thống thẩm định và bồi thường, các công cụ tài chính…)
 • Các dự án hệ thống thông tin hợp đồng mới  
 • Lập trình các công cụ hỗ trợ báo cáo: thống kê sản phẩm nhân thọ, phi nhân thọ, tính toán dự phòng phí bảo hiểm…

LIÊN HỆ


15A Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0918 099 518
Email: ninh.tran@firis.com.vn


FORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN