English  | Tiếng Việt

QUẢN TRỊ RỦI RO THẢM HỌA


Chúng tôi sử dụng những giải pháp tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi những tổn thất lớn. Chúng tôi hiện có những đối tác quốc tế là chuyên gia trong lĩnh vực quản trị và mô hình hóa những rủi ro gây tổn thất lớn.

Các rủi ro gây tổn thất lớn tự nhiên gồm:

  • Bão (rủi ro chính là tổn thất do gió lớn, mưa bão)
  • Động đất (rủi ro chính là động đất, song thần, hỏa hoạn…)
  • Giông bão (rủi ro chính là lốc, mưa đá)
  • Lũ lụt
  • Áp thấp nhiệt đới
  • Cháy lớn

Các rủi ro gây tổn thất lớn nhân tạo gồm:

  • Khủng bố
  • Chiến tranh
  • Khủng hoảng

LIÊN HỆ


15A Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0918 099 518
Email: ninh.tran@firis.com.vn


FORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN