English  | Tiếng Việt

Khai giảng khóa đào tạo luyện thi chứng chỉ Toán tài chính (Exam FM) của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ (Society of Actuaries – SOA)


Khai giảng khóa đào tạo luyện thi chứng chỉ Toán tài chính (Exam FM) của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ (Society of Actuaries – SOA)

 

Sau khóa đào tạo luyện thi chứng chỉ Xác suất (Exam P): Đợt thi đầu tiên được tổ chức vào tháng 3 năm 2016, có 06/10 người đạt, ngày 03/4/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm (Trung tâm) tiếp tục tổ chức khóa đào tạo luyện thi môn thứ hai: Toán tài chính (Exam FM) cho cán bộ của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Thời lượng đào tạo là 210 giờ.
 

Chứng chỉ tính toán của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ (Society of Actuaries - SOA) là chứng chỉ nghề nghiệp được xem như một tiêu chuẩn đánh giá năng lực, tính chuyên nghiệp phổ biến nhất trong tính toán bảo hiểm. Các chứng chỉ SOA được công nhận rộng rãi trên khắp thế giới bởi nền tảng kiến thức chuyên sâu và tính thực tiễn cao.


Giảng viên tham gia giảng dạy khóa đào tạo đều là thành viên Hội các nhà tính toán bảo hiểm Pháp, Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ và có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo luyện thi.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo luyện thi, học viên sẽ tham dự kỳ thi Exam FM để lấy chứng chỉ của Hiệp hội Actuary Hoa Kỳ (SOA)./.


Nguồn: IRT

CÁC DỰ ÁN KHÁC


LIÊN HỆ


15A Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0918 099 518
Email: ninh.tran@firis.com.vn


FORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN