English  | Tiếng Việt

Khóa đào tạo nội bộ về Dự phòng toán học ngày 11/01/2017 tại Hà Nội


Khóa đào tạo nội bộ về Dự phòng toán học ngày 11/01/2017 tại Hà Nội

 

Ngày 11/01/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn và đầu tư FIRIS tổ chức Khóa đào tạo nội bộ về “Dự phòng toán học” cho cán bộ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và cán bộ Trung tâm.

 

 

 


 Chuyên gia nhiều kinh nghiệm về tư vấn định phí bảo hiểm của FIRIS đã trình bày cơ sở kỹ thuật tính dự phòng toán học cho các sản phẩm bảo hiểm có thời hạn trên 1 năm và thanh toán phí nhiều kỳ; Phân tích ảnh hưởng của dự phòng toán học đối với báo cáo biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm; Hướng dẫn thực hành trên excel tính toán dự phòng toán học cho một sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đơn giản; Các qui định pháp lý và vấn đề khác liên quan.


Đây là khóa đào tạo đầu tiên trong chuỗi các khóa đào tạo nội bộ dự kiến sẽ tổ chức trong năm 2017 phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách liên quan đến tính phí bảo hiểm (Dự phòng toán học, dự phòng bồi thường,…)


Công ty TNHH tư vấn và đầu tư FIRIS chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn rủi ro tài chính & chuyên gia tính toán. Từ tháng 9/2015 đến tháng 8/2016, Trung tâm đã phối hợp với Công ty FIRIS tổ chức Khóa ôn luyện 02 chứng chỉ tính toán của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ (Exam P và Exam FM). Hiện nay có 07/13 người đạt 02 chứng chỉ.

 

Nguồn: IRT

CÁC DỰ ÁN KHÁC


LIÊN HỆ


15A Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0918 099 518
Email: ninh.tran@firis.com.vn


FORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN