English  | Tiếng Việt

Giá trị cốt lõi


FIRIS cộng tác chặt chẽ với khách hàng để hiểu rõ tình huống cụ thể, cơ hội và thách thức cũng như thế mạnh của khách hàng. Bằng các phương pháp và công cụ phân tích, FIRIS đánh giá và tiến hành các giải pháp phù hợp cho từng đối tượng và hoàn cảnh cụ thể để giải quyết triệt để vấn đề.

FIRIS thiết kế lộ trình khả thi và hiệu quả tốt nhất cho khách hàng dựa trên các phân tích chuyên sâu về mục tiêu và yêu cầu của khách hàng.

FIRIS đảm bảo khách hàng được trang bị các công cụ tiện lợi và hiện đại cũng như kiến thức chuyên môn để có thể giải quyết các vấn đề quản trị rủi ro một cách hiệu quả và nhanh chóng.

 

FIRIS cam kết:

Trách nhiệm – chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong tất cả các khâu: trước, trong và sau giải pháp để đảm bảo sự tích hợp, ổn định và bảo mật của giải pháp quản trị rủi ro.

Hoàn thiện – chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh và thấu đáo đến khách hàng, từ tư vấn, hệ thống công nghệ thông tin đến mô hình hoạt động để đảm bảo khách hàng có được giải pháp hoàn hảo và bền vững

Sáng tạo – chúng tôi nghĩ và làm một cách sáng tạo. Với đội ngũ luôn hướng đến tính chủ động và hoàn thiện, chúng tôi không ngừng củng cố và cải tiến quy trình quản lý nhằm tối đa hóa khả năng phát triển và tạo lợi nhuận của khách hàng.

LIÊN HỆ


15A Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0918 099 518
Email: ninh.tran@firis.com.vn


FORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN