English  | Tiếng Việt

Đội ngũ chuyên gia


Đội ngũ của chúng tôi tích lũy kinh nghiệm từ nhiều thực tiễn của nhiều nước châu Á và Âu, không chỉ trong lĩnh vực bảo hiểm trong các hoạt động định phí bảo hiểm, tính toán dự phòng & biên khả năng thanh toán Solvency II, đánh giá tình hình bồi thường & tái bảo hiểm, quản lý quỹ & đầu tư mà cả rủi ro hoạt động ngân hàng với BASEL II, phân tích rủi ro, quản trị rủi ro hoạt động, ICAAP cũng như trong các định chế tài chính khác trong hoạt động quản trị rủi ro. Chúng tôi mang đến cho khách hàng hiểu biết về thực tiễn đang áp dụng và những giải pháp tân tiến theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ phát triển các công cụ quản lý hiện đại, mô hình hoạt động chuyên nghiệp, và giải pháp hoàn thiện với tiêu chuẩn cao về trình độ chuyên môn, hiệu suất và khách quan. Chúng tôi đã và đang nhận được sự tin tưởng từ khách hàng nhờ sự đóng góp trong thành công của họ, điều này giúp chúng tôi tiếp tục tập trung vào mục tiêu hỗ trợ khách hàng trong tương lai.

 

                                                        HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


 

 

Ông TRẦN QUANG NINH

Giám đốc điều hành

• Quốc tịch Việt Nam
• Hơn 10 năm kinh nghiệm bảo hiểm làm giám đốc phát triển sản phẩm tại Direct Money Vietnam,  Chuyên gia tính toán định phí bảo hiểm (Actuary) tại Groupama Vietnam, AXA Group và Bao Minh Corporation, Prevoir Vietnam Life Insurance, Group Prevoir in Paris
• Thạc sỹ Quản lý rủi ro Tài chính và Tính toán định phí bảo hiểm (Actuary) tại Đại học Claude Bernard Lyon 1 (ở Pháp) và bằng Cử nhân Khoa học máy tính của Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM.

 
 

 

Ông CHU HOÀNG VIỆT

Giám đốc tư vấn bảo hiểm

• Quốc tịch Việt Nam
• Trưởng phòng tư vấn bảo hiểm của Công ty tái bảo hiểm PVIRE 
• Tham gia các hoạt động sau đầu tư. Tư vấn cho một công ty Participating in post – investment activities. Cố vấn cho một công ty đầu tư đã thực hiện M&A với tổng giá trị giao dịch là 40 triệu USD
• Quản lí các danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ, lên tới 350 triệu USD.
• Chứng nhận CFA Level 3
• Chuyên gia tư vấn bảo hiểm tiêu chuẩn của Viện chuyên gia tính toán bảo hiểm Pháp
 
 

 

 

Bà HỨA VY NGỌC ANH

Chuyên gia tính toán 

• Quốc tịch Việt Nam
• Hơn 5 năm phát triển sản phẩm tại Groupama Việt Nam và Firis
• Thạc sĩ Khoa học Xác suất và Thống kê, Cử nhân Khoa học Toán học & Khoa học Máy tính tại Đại học Khoa học tại thành phố HCM
• Trợ lý giảng dạy môn Toán Tài Chính và Xác suất (FM, P) của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ ( Society of Actuaries - SOA) tại Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (IRT) của Bộ Tài Chính tổ chức
• Kỹ năng lập trình: VBA, R, SQL, C ++

LIÊN HỆ


15A Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0918 099 518
Email: ninh.tran@firis.com.vn


FORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN