English  | Tiếng Việt

Giới thiệu


Công ty TNHH tư vấn và đầu tư FIRIS (“FIRIS”) là một doanh nghiệp tư vấn quản trị rủi ro tài chính và định phí bảo hiểm (Actuary) hàng đầu ở Việt Nam được thành lập năm 2011 nhằm cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp những giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả trong ngân hàng, bảo hiểm, và đầu tư. Chúng tôi cộng tác với khách hàng và giúp họ xác định giá trị doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề quản trị rủi ro Basel II & Solvency II theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu hóa các nguồn lực, tái cấu trúc và cải thiện hiệu quả hoạt động nhằm tối đa hóa khả năng của doanh nghiệp.

Hiện tại chúng tôi đã tư vấn nhiều doanh nghiệp quản lý rủi ro bảo hiểm sức khỏe, tính phí  xe ô tô, tài sản kỹ thuật, bảo hiểm nhân thọ và kế hoạch hưu trí. Chúng tôi cung cấp các mô hình toán học định phí tính toán định lượng để đo lường & dự báo các rủi ro trên cơ sở khoa học và tìm giải pháp thực tiễn hiệu quả cho khách hàng. 


LIÊN HỆ


15A Tân Chánh Hiệp 10, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
SĐT: 0918 099 518
Email: ninh.tran@firis.com.vn


FORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN