English  | Tiếng Việt

TIN TỨC / SỰ KIỆN


BỘ MẶT MỚI CỦA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
28/06/2018 08:55

BỘ MẶT MỚI CỦA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Trong một mục báo nhỏ, Jeff Beckley, FSA, MAAA, chủ tịch Ủy ban nghiên cứu về tính bền vững về môi trường của Hiệp hội Actuaries (SOA), đưa ra những suy nghĩ về cách các chuyên gia có thể đóng góp vào việc quản lý những rủi ro này.

CẬP NHẬT TECHNOLOGY SECTION
21/06/2018 10:30

CẬP NHẬT TECHNOLOGY SECTION

Mục tiêu của bộ phận công nghệ của Hiệp hội Actuaries(SOA) là “thúc đẩy trao đổi thông tin thông qua công nghệ vì nó liên quan đến công việc của các chuyên gia định phị” cũng như “tạo điều kiện cho việc áp dụng công nghệ mới”.

HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH BẢO HIỂM CÔNG NGHÊ - InsurTech
07/06/2018 11:31

HỆ SINH THÁI TÀI CHÍNH BẢO HIỂM CÔNG NGHÊ - InsurTech

Tôi hy vọng bạn thích vấn đề này của The Actuary, trong đó có các bài viết và thông tin chi tiết từ các quan điểm khác nhau của các nhà đổi mới và người trong cuộc từ hệ sinh thái InsurTech / FinTech.

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG